สรุปวงเงินที่ผ่านการอนุมัติ แยกรายจังหวัด

จังหวัดวงเงิน (ล้านบาท)
กระบี่45.62
กาญจนบุรี17.9865
กาฬสินธุ์37.4374
กำแพงเพชร1.012
ขอนแก่น76.0982
จันทบุรี0.883
ฉะเชิงเทรา11.078
ชลบุรี9.2956
ชัยนาท3.601
ชัยภูมิ33
ชุมพร2.223
เชียงราย2.2154
เชียงใหม่12.8679
ตรัง35.4378
ตราด3.5858
ตาก44.317
นครนายก7.3909
นครปฐม18.5658
นครพนม55.234
นครราชสีมา27.8079
นครศรีธรรมราช20.923
นครสวรรค์14.0932
นนทบุรี8.8886
นราธิวาส42.695
น่าน9.051
บึงกาฬ1.3355
บุรีรัมย์16.43
ปทุมธานี7.5861
ประจวบคีรีขันธ์8.0183
ปราจีนบุรี1.4657
ปัตตานี63.5079
พระนครศรีอยุธยา10.7958
พะเยา1.5416
พังงา27.8966
พัทลุง2.1575
พิจิตร3.15
พิษณุโลก2.384
เพชรบุรี25.514
เพชรบูรณ์9.5242
แพร่22.8283
ภูเก็ต35.1688
มหาสารคาม6.5763
มุกดาหาร13.2695
แม่ฮ่องสอน26.3071
ยโสธร26.124
ยะลา22.337
ร้อยเอ็ด31.3037
ระนอง5.5917
ระยอง0.309
ราชบุรี0.2407
ลพบุรี2.0649
ลำปาง16.1046
ลำพูน14.6798
เลย33.192
ศรีสะเกษ6.71
สกลนคร69.42
สงขลา8.6277
สตูล16.4714
สมุทรปราการ1.9157
สมุทรสงคราม4.6655
สมุุทรสาคร9.5867
สระแก้ว5.3195
สระบุรี11.6296
สิงห์บุรี13.8574
สุโขทัย9.7128
สุพรรณบุรี23.285
สุราษฏ์ธานี21.648
สุรินทร์11.2025
หนองคาย60.5613
หนองบัวลำภู27.3346
อ่างทอง5.4473
อำนาจเจริญ20.1127
อุดรธานี25.4692
อุตรดิตภ์4.8942
อุทัยธานี5.667
อุบลราชธานี8.6711

*     รวมผลการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีที่มีมติให้ใช้งบกลาง
**   ไม่รวมโครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ รวม 26 โครงการ วงเงิน 485,947.0917 ล้านบาท

ปิด